Grafikon pokazuje mjerenja u satnom taktu Ekonerg laboratorija za Mjernu postaju Karepovac.

Et-SH = Etil merkaptan, Mt-SH = Metil merkaptan

Pocetak mjerenja: 1.2.18.

Grafikon pokazuje jacinu i aproksimaciju smjera vjetra.

Bura, Tramontana, Maestral = Sjeverni

Jugo, Ostro, Lebic, Levanat = Juzni

Pocetak mjerenja: 5.2.18.